Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Rzecznik Prasowy

Karty podstawowe

W związku z odwołaniem Pani Sędzi Małgorzaty Mikos-Bednarz z funkcji Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Ostrołęce, od 19 lutego 2018 r. funkcja ta pozostaje nieobsadzona.
Do czasu powołania nowego rzecznika prasowego, obowiązki informacyjne o działalności Sądu Okręgowego w Ostrołęce pełnić będą:

Prezes Sądu Tomasz Sagała (w zakresie spraw cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych),
tel. 29 7650130
e-mail: sekretariat@ostroleka.so.gov.pl

Wiceprezes Sądu Michał Pieńkowski (w zakresie spraw karnych)
tel. 29 7650102 lub 502 044 415
e-mail: michal.pienkowski@ostroleka.so.gov.pl