Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i wydziałów

Karty podstawowe

Sąd Okręgowy w Ostrołęce – zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych – działa w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w: Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie.

Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

 • Sąd Rejonowy w Ostrołęce - dla miasta Ostrołęka oraz gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn;
 • Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej - dla miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo i Zaręby Kościelne;
 • Sąd Rejonowy w Przasnyszu - dla miast Maków Mazowiecki i Przasnysz oraz gmin: Chorzele, Czernice Borowe, Czerwonka, Jednorożec, Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Różan, Rzewnie, Sypniewo i Szelków;
 • Sąd Rejonowy w Pułtusku - dla gmin: Gzy, Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory:
 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie - dla gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie.

Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.


Funkcje i zadania sądu w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej jest realizowane za pośrednictwem wydziałów.
Sąd Okręgowy w Ostrołęce dzieli się na trzy wydziały:

 • I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,
 • II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,
 • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.