Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2019-11-12 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 782/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-12 09:08 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 520/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 09:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 847/19 2 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-11-12 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Joanna Mróz
I C 852/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, SSO Ryszard Warda
II Ka 299/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 773/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-12 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 869/19 2 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-11-12 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 806/19 2 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-11-12 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 874/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-12 10:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 237/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Joanna Mróz
I C 925/19 VII Gomulickiego 5 Odroczona
2019-11-12 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: Małgorzata Garwarska-Piersa, Joanna Maria Małyszko
II K 64/18 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 592/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-12 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 488/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-12 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 617/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Hanna Czaplicka, Tadeusz Florczyk
I C 808/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 12:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Joanna Mróz
I C 994/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 12:15 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Kz 225/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 12:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 298/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 12:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, SSO Ryszard Warda
II Ka 298/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 865/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Agnieszka Kowalczyk, Hanna Jamka
I C 732/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 13:25 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Joanna Mróz
I C 802/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Joanna Mróz
I C 1016/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-12 15:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 263/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 289/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 303/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 106/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 139/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 64/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 131/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 311/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 295/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 09:50 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 112/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 52/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ko 202/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II Ko 176/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 357/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 329/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 75/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 358/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 313/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 78/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II K 25/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 140/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Kz 226/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 10:50 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 135/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 143/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 324/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 328/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Kz 232/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Kz 232/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 109/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 94/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 215/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 344/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 11:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 199/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 118/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 12:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 127/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 12:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 365/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 12:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 132/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 231/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 12:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 383/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 380/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 307/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Iwona Długoborska, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 357/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 13:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 353/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 14:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 335/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 14:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Iwona Długoborska, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 346/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 14:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Iwona Długoborska, SSO Grzegorz Zabielski
I Ca 378/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 14:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Marcin Korajczyk, SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 363/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-13 15:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I Ca 390/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Urszula Milkiewicz, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 891/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 682/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-14 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 335/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II K 47/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 308/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: Teresa Deptuła, Jadwiga Wagner
II K 29/16 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: Teresa Deptuła, Jadwiga Wagner
II K 40/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 578/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-14 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 305/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 302/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 302/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 630/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-14 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 1175/15 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Urszula Milkiewicz, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 707/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: Teresa Deptuła, Jadwiga Wagner
II K 17/18 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 676/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-14 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 670/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Urszula Milkiewicz, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 930/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1071/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 176/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-14 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 218/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 08:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 816/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 942/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 893/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Teresa Deptuła, Zofia Boruta
I C 999/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 180/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 237/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I Co 67/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 892/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-15 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 247/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-18 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 1117/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-18 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-18 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 180/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-18 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 530/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-18 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ko 203/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-18 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 740/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-18 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 766/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk- Wagner, Danuta Łojewska
I C 738/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Roman Jakub Gawkowski, Joanna Mróz
I C 1024/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk- Wagner, Danuta Łojewska
I C 899/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 313/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 193/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 10:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 231/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 199/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 10:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 197/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk- Wagner, Danuta Łojewska
I C 909/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-19 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk- Wagner, Danuta Łojewska
I C 915/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 641/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 299/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 09:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II Kzw 185/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II Ka 332/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 323/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 10:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 927/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II Ka 339/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 11:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 319/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 11:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 349/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 366/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 369/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 400/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 301/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Ca 334/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-20 14:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz, SSO Monika Brzozowska
I Cz 484/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Irena Barzał
I C 269/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Elżbieta Joanna Kuskowska, Janina Pragacz
I C 668/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 645/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-21 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Elżbieta Joanna Kuskowska, Janina Pragacz
I C 224/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 501/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 713/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
Sędziowie ławnicy: Ewa Anna Brzuzy, Jan Bogusław Góral
II K 66/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 329/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 705/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-21 10:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 316/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Irena Barzał
I C 960/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 698/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-21 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Irena Barzał
I C 954/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 501/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Elżbieta Joanna Kuskowska, Janina Pragacz
I C 1041/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 388/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-21 13:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Elżbieta Joanna Kuskowska, Janina Pragacz
I C 709/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 219/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Beata Małgorzata Pieniążek, Szypulski Kazimierz
I C 904/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 744/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Beata Małgorzata Pieniążek, Szypulski Kazimierz
I C 704/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 996/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 782/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 817/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Beata Małgorzata Pieniążek, Szypulski Kazimierz
I C 983/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 772/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-22 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 591/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 840/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 266/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 824/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak, SSO Monika Obrębska
III Ua 22/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-25 09:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSO Bożena Beata Bielska, SSO Monika Obrębska
III Pa 16/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-25 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSR del. Marek Cechowski, SSO Monika Obrębska
III Pa 17/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-25 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 787/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSR del. Marek Cechowski, SSO Monika Obrębska
III Pa 18/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-25 11:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
Sędziowie ławnicy: SSO Michał Pieńkowski, SSO Marek Konrad
II Ka 355/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak, SSR del. Marek Cechowski
III Pa 12/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-25 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSO Bożena Beata Bielska, SSO Monika Obrębska
III Pa 12/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-11-25 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 822/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 800/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 12:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 320/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 1159/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 799/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 912/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-25 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 780/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Wojciechowska - Bielecka
I C 962/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II K 37/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Wojciechowska - Bielecka
I C 965/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, SSO Wiesław Oryl
II Ka 346/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Wojciechowska - Bielecka
I C 1010/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 12:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, SSO Wiesław Oryl
II Ka 371/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 12:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, SSO Wiesław Oryl
II Ka 370/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-11-26 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Wojciechowska - Bielecka
I C 1028/19 IV Gomulickiego 5 Czynna