Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2018-11-19 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 265/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 1124/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 878/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Urszula Milkiewicz, Jolanta Maria Szczubełek
I C 684/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 09:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 96/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 09:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 648/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 09:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 607/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 985/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 653/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 563/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III Uo 23/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 550/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 662/18 2 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-11-19 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Urszula Milkiewicz, Jolanta Maria Szczubełek
I C 610/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 841/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III P 7/14 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 216/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 241/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
III U 424/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-19 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSR del. Anna Domian., Marcin Korajczyk
I Ca 362/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 857/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 13:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. Marcin Korajczyk
I C 661/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-19 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 488/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 1114/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 880/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 09:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 525/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 254/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 749/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 10/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-20 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 892/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 843/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 791/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 11:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 767/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 897/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 901/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 202/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 835/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Stanisław Brodacki, Agnieszka Kowalczyk
I C 695/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 732/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 277/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 13:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 931/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 940/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 167/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 389/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 14:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 922/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-20 15:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 711/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Marzena Płoska, Elżbieta Kuskowska
I C 1136/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I Ca 343/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 343/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 902/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 344/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 847/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 10:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 349/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 347/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 359/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 355/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 950/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Marzena Płoska, Elżbieta Kuskowska
I C 894/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 12:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 383/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Danuta Łojewska
I C 836/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Strzyżewska, SSO Tomasz Deptuła
I Ca 351/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-21 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Marzena Płoska, Elżbieta Kuskowska
I C 368/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 722/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 09:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Andrzej Jerzy Morawski, Irena Barzał
I C 347/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 448/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 396/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Andrzej Jerzy Morawski, Irena Barzał
I C 122/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 321/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 958/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 481/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 10:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 326/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 875/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 503/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-11-22 11:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 904/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 11:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 322/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 11:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Andrzej Jerzy Morawski, Irena Barzał
I C 701/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 448/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 876/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 731/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 641/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 622/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 673/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-22 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 910/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Andrzej Jerzy Morawski, Irena Barzał
I C 368/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 893/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-22 15:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Andrzej Jerzy Morawski
I C 366/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 1007/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 313/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 880/14 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 820/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 23/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 12:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 91/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 104/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 280/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 95/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 120/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 13:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 124/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 123/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 13:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 108/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 122/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-23 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 122/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Płoska
I C 1138/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 465/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 968/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Płoska
I C 800/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Płoska
I C 971/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 705/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 340/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Joanna Mróz, Marzena Płoska
I C 1007/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-26 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 305/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 09:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Iwona Kozon, Barbara Rydzewska
I C 338/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 45/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 940/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 799/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1122/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 6/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-27 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 6/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-27 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 738/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 11:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 968/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 11:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 884/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Iwona Kozon, Barbara Rydzewska
I C 882/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 12:25 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 966/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 771/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Iwona Kozon, Barbara Rydzewska
I C 912/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 13:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 148/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 25/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-27 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Iwona Kozon, Barbara Rydzewska
I C 939/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-28 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Joanna Mróz
I C 826/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-28 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Małgorzata Garwarska-Piersa
I C 1161/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-28 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Joanna Mróz
I C 828/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-28 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Iwona Długoborska
I Ca 342/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-28 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Małgorzata Garwarska-Piersa
I C 642/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-28 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: Iwona Długoborska
I Ca 357/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I C 264/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 796/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 273/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 798/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 1014/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 164/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 136/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 174/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 10:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 471/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I C 587/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 13/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 752/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 123/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I C 946/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I C 927/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 923/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 463/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 12:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 533/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 12:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 643/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-11-29 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I C 700/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-29 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1128/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-30 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 1083/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-30 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Roman Jakub Gawkowski, Małgorzata Garwarska-Piersa
I C 817/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-30 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 81/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-30 11:10 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Roman Jakub Gawkowski, Małgorzata Garwarska-Piersa
I C 970/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-30 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Roman Jakub Gawkowski, Małgorzata Garwarska-Piersa
I C 1001/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-11-30 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Roman Jakub Gawkowski, Małgorzata Garwarska-Piersa
I C 1029/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-12-03 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Kuskowska
I C 798/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-12-03 09:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Janina Pragacz
I C 435/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-12-03 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Kuskowska
I C 823/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-12-03 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 872/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-12-03 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Kuskowska
I C 867/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-12-03 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 927/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-12-03 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Kuskowska
I C 866/18 VI Gomulickiego 5 Czynna