Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2018-06-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Teresa Jutrzenka-Wykrota
I C 67/18 VIII Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2018-06-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSR del. do SO Iwona Długoborska, SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 166/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 09:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSR del. do SO Iwona Długoborska, SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 127/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSR del. do SO Iwona Długoborska, SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 182/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 13/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-25 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Teresa Jutrzenka-Wykrota
I C 567/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSR del. do SO Iwona Długoborska, SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ns 4/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 1127/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 94/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 11:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 197/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 11:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 13/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 16/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Teresa Jutrzenka-Wykrota
I C 1128/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 1/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-25 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 25/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 14/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 13:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 7/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 13:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 30/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 31/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Teresa Jutrzenka-Wykrota
I C 465/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 14:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 8/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-25 14:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Grzegorz Zabielski, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 9/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 348/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 187/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 385/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 265/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 10:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 25/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 10:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 209/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 421/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 260/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 11:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 80/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 4/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 944/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 86/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-06-26 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 936/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1215/16 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Urszula Grzyb, Jan Bogusław Góral
I C 44/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 328/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-26 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 361/16 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 65/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 46/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 84/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 10:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 95/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 10:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 105/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 89/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 176/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 96/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-27 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 417/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-28 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 514/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-28 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 493/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-28 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 1166/15 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-28 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I Ns 150/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-28 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 424/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Janina Pragacz, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 998/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Katarzyna Gumkowska, Jolanta Maria Szczubełek
I C 384/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Katarzyna Gumkowska, Jolanta Maria Szczubełek
I C 1171/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Katarzyna Gumkowska, Jolanta Maria Szczubełek
I C 312/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Katarzyna Gumkowska, Jolanta Maria Szczubełek
I C 461/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Janina Pragacz, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 391/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Katarzyna Gumkowska, Jolanta Maria Szczubełek
I C 798/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 405/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Janina Pragacz, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I Nc 194/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Katarzyna Gumkowska, Jolanta Maria Szczubełek
I C 427/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-06-29 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 203/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-03 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 1219/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-03 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 971/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 12/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 273/18 1 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2018-07-03 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 274/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 275/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 287/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 335/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 10:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 470/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-03 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 1036/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 79/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-03 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1299/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-04 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 1035/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-04 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 441/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-04 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 439/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-04 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 988/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-05 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 1231/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-05 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 66/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 270/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 971/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 344/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 337/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 338/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 10:45 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 339/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 487/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-05 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 290/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 279/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 277/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2018-07-05 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 501/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 18/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Marzena Płoska
I C 1136/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Marzena Płoska
I C 457/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Marzena Płoska
I C 76/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 395/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 521/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Marzena Płoska
I C 1083/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 811/15 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-06 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I Ns 103/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-09 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1007/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-09 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 382/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-09 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 435/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2018-07-09 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 82/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna