Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2019-01-23 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, Iwona Długoborska
I Ca 339/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Dobkowska-Rutka, Tadeusz Zera
I C 226/18 VII Gomulickiego 5 Odroczona
2019-01-23 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, Iwona Długoborska
I Ca 423/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 583/18 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-01-23 09:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 135/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 09:50 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Kp 30/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 639/18 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-01-23 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: SSO Ryszard Warda, SSO Artur Bobiński
II Ka 430/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 10:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 732/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-23 10:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, Iwona Długoborska
I Ca 431/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Dobkowska-Rutka, Tadeusz Zera
I C 911/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 617/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-23 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, Iwona Długoborska
I Ca 1/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 723/18 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-01-23 11:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Brzozowska, Iwona Długoborska
I Ca 3/19 IV Gomulickiego 5 Odroczona
2019-01-23 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Dobkowska-Rutka, Tadeusz Zera
I C 1162/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 12:08 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I Ca 419/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Dobkowska-Rutka, Tadeusz Zera
I C 1190/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 776/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 620/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-23 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 620/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Jadwiga Wojciechowska - Bielecka
I C 434/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Alina Łępicka
I C 709/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 09:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 638/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 876/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-24 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 56/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-24 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 1219/17 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Alina Łępicka
I C 831/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 10:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 448/17 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-24 10:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 1074/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 987/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 381/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-24 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Jadwiga Wojciechowska - Bielecka
I C 1048/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 312/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-24 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Jolanta Maria Szczubełek, Alina Łępicka
I C 192/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 595/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-24 11:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 1127/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 12:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 1144/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 12:20 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 377/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-24 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Jadwiga Wojciechowska - Bielecka
I C 1171/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 784/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
I C 981/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-24 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski
I C 23/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 977/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Joanna Mróz
I C 646/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 09:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 175/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-25 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 646/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 948/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 1007/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 1007/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 948/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 308/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-25 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 341/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Joanna Mróz
I C 1105/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Joanna Mróz
I C 1149/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 511/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-25 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 153/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 12:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 738/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-01-25 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 924/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-25 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Joanna Mróz
I C 638/18 IV Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2019-01-25 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 488/18 VI Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2019-01-28 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 1077/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-28 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 1047/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-28 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 67/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-28 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1170/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-28 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 1063/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-28 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1134/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-28 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Barbara Płodziszewska
I C 1053/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-28 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1007/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 1198/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 925/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 365/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 921/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 944/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 1148/14 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 935/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Hanna Jamka, Agnieszka Kowalczyk
I C 953/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-29 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I C 350/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-30 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 1148/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-30 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 20/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-30 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 1181/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-30 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Joanna Maria Małyszko, Jadwiga Agnieszka Wagner
I C 354/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 951/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Iwona Kozon, Janina Pragacz, Andrzej Jerzy Morawski
I C 912/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 967/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 984/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Iwona Kozon, Janina Pragacz, Andrzej Jerzy Morawski
I C 113/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1036/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1044/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Barbara Rydzewska, Iwona Kozon, Janina Pragacz, Andrzej Jerzy Morawski
I C 1136/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-01-31 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Co 14/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-01 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 1093/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-01 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 661/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-04 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 4/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-04 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 960/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-04 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 973/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-04 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 609/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-04 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 996/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-04 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 947/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-05 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 337/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-05 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 945/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-05 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1071/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-05 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 930/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-05 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 972/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-07 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 6/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-02-07 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 444/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-02-07 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Marzena Zera, Zofia Mateusiak
I C 968/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-07 10:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 670/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-02-07 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 477/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-02-07 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 509/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-02-07 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Marzena Zera, Zofia Mateusiak
I C 1202/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-02-07 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 295/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-02-07 12:40 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Marzena Zera, Zofia Mateusiak
I C 1176/18 VII Gomulickiego 5 Czynna