Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Wokandy

Karty podstawowe

Informujemy, że aplikacja e-Wokanda stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22, ze zm.).
 

Data Wydział / Przewodniczący / Sędziowie ławnicy Sygnatura Sala Uwagi
2019-03-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 140/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Katarzyna Samsel
I C 1087/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 1134/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 116/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-21 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 1031/17 2 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2019-03-21 09:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kz 70/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 138/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 834/18 VI Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-21 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Zofia Mateusiak
I C 598/18 VII Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-21 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 38/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 34/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, Adam Roman Orłowski, Jadwiga Dobkowska-Rutka, Jadwiga Wagner
II K 54/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Katarzyna Samsel
I C 1108/18 IV Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-21 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 1129/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 10:58 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
I Ca 430/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 797/18 VI Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-21 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 61/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 6/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-21 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Katarzyna Samsel
I C 1097/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 733/17 VI Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-21 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 1025/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 292/18 2 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-03-21 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Iwona Fąk, Danuta Łojewska
I C 813/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 651/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-21 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Zofia Mateusiak
I C 1065/18 VII Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-21 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 250/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 13:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III P 1/17 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-21 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grzegorz Zabielski
Sędziowie ławnicy: Marzena Płoska, Katarzyna Samsel
I C 1106/18 IV Gomulickiego 5 Zdjęta z wokandy
2019-03-21 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I Ca 35/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
Sędziowie ławnicy: Teresa Jutrzenka-Wykrota, Tomasz Kraszewski
I C 121/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-21 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Zofia Mateusiak
I C 334/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka, Danuta Walewacz
I C 149/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 09:06 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 70/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 55/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-22 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 106/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-22 09:33 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Janina Pragacz
I C 607/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka, Danuta Walewacz
I C 161/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 731/18 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-03-22 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 557/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II K 58/18 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 10:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 306/18 2 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-03-22 10:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 107/19 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-03-22 10:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 573/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-22 10:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 371/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-22 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Monika Obrębska
III U 36/19 1 ul. Kościuszki 28 Odroczona
2019-03-22 11:02 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 16/19 VI Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-22 11:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 65/19 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-22 11:40 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 735/18 2 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-22 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka, Danuta Walewacz
I C 423/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 46/19 VI Gomulickiego 5 Odroczona
2019-03-22 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR del. do SO Marek Cechowski
III U 512/18 2 ul. Kościuszki 28 Zdjęta z wokandy
2019-03-22 12:51 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Janina Pragacz
I C 164/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka, Danuta Walewacz
I C 692/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Grażyna Szymańska-Pasek
Sędziowie ławnicy: Dorota Marzanna Kosek, Danuta Maria Tabaka, Danuta Walewacz
I C 132/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Anna Domian
Sędziowie ławnicy: SSO Tomasz Deptuła, SSO Monika Strzyżewska
I Ca 413/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Małgorzata Matuszak, Urszula Milkiewicz
I C 49/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-22 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 1042/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 429/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Barbara Płodziszewska
I C 19/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 743/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Bożena Beata Bielska
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak, SSR del. Marek Cechowski
III Pa 1/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-25 09:50 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSO Bożena Beata Bielska, SSR del. Marek Cechowski
III Ua 5/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-25 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Brzozowska
Sędziowie ławnicy: Elżbieta Joanna Kuskowska, Barbara Płodziszewska
I C 5/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II K 47/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Wiesław Oryl
II Ko 10/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 42/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kzw 41/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 10:10 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSO Bożena Beata Bielska, SSR del. Marek Cechowski
III Ua 6/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-25 10:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Obrębska, SSR del. Marek Cechowski
III Ua 7/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-25 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 13/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
I C 750/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 11:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
Sędziowie ławnicy: SSO Monika Obrębska, SSO Bożena Beata Bielska
III Pa 2/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-25 11:15 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
II Kz 69/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 31/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 12:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
II Ka 38/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 96/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-25 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Jadwiga Dobkowska-Rutka, Katarzyna Gumkowska
I C 737/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 470/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-03-26 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Artur Bobiński
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, SSO Wiesław Oryl
II Ka 288/17 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II K 29/16 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 321/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 10:50 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 20/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 11:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kz 299/18 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 11:10 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Kzw 12/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 11:20 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 18/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 11:40 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II Ka 19/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Roman Jakub Gawkowski
I C 1155/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Ka 400/18 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 12:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
Sędziowie ławnicy: SSO Artur Bobiński, SSO Jerzy Pałka
II Ka 78/19 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 1035/16 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska, Roman Jakub Gawkowski
I C 144/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-26 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 144/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 420/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 7/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
Sędziowie ławnicy: SSO Magdalena Dąbrowska, Adam Roman Orłowski, Jadwiga Dobkowska-Rutka, Jadwiga Wagner
II K 54/18 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Marek Konrad
Sędziowie ławnicy: Alina Łępicka, Tadeusz Florczyk
II K 72/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1224/17 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 755/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1224/16 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Jadwiga Małgorzata Matuszak
I C 391/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 272/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-27 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 272/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-28 09:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
II Ka 51/19 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-28 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 337/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-28 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Magdalena Dąbrowska
Sędziowie ławnicy: Tadeusz Florczyk, Mirosława Listwon
II K 87/17 II Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-28 10:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Ryszard Warda
II K 64/18 I ul. Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-28 10:30 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Jerzy Pałka
II Kop 4/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-28 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
I C 930/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-28 12:00 II Wydział Karny
Przewodniczący: SSO Michał Pieńkowski
II Ka 88/19 III Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 1208/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 1047/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 1077/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 1172/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 1053/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 12:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 850/18 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 1033/17 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-03-29 14:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Marcin Korajczyk
I C 9/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 113/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 09:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 50/19 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 10:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 69/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 996/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 168/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 12:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Monika Strzyżewska
I C 1129/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 12:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 1005/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 13:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 978/18 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-01 14:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: Monika Kochańska, Tadeusz Zera
I C 179/19 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Teresa Deptuła, Hanna Jamka
I C 128/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 09:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 123/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-04-02 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Teresa Deptuła, Hanna Jamka
I C 147/19 VI Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski, Marzena Zera, Joanna Mróz, Barbara Płodziszewska
I C 122/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
I C 1127/17 IV Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 10:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 19/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-04-02 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski, Marzena Zera, Joanna Mróz, Barbara Płodziszewska
I C 174/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 11:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 79/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-04-02 11:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 136/19 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-04-02 12:00 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 452/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-04-02 12:15 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski, Marzena Zera, Joanna Mróz, Barbara Płodziszewska
I C 185/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 12:15 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 717/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-04-02 12:30 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSO Grażyna Załęska-Bartkowiak
III U 489/18 1 ul. Kościuszki 28 Czynna
2019-04-02 13:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski, Marzena Zera, Joanna Mróz, Barbara Płodziszewska
I C 931/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-02 14:20 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
Sędziowie ławnicy: Zofia Mateusiak, Roman Jakub Gawkowski, Marzena Zera, Joanna Mróz, Barbara Płodziszewska
I C 334/18 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-03 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, Iwona Długoborska
I Ca 46/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-03 09:45 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Sagała
Sędziowie ławnicy: SSO Grażyna Szymańska-Pasek, Iwona Długoborska
I Ca 63/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-04 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska
I C 134/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-04 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Małgorzata Mikos-Bednarz
Sędziowie ławnicy: Barbara Płodziszewska
I C 59/19 VII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-04 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Tomasz Deptuła
I C 726/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 123/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 09:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 368/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 10:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 78/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 10:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 158/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 11:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 812/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 11:30 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
Sędziowie ławnicy: Irena Barzał, Elżbieta Joanna Kuskowska
I C 186/19 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR del. do SO Iwona Długoborska
I C 1049/18 V Gomulickiego 5 Czynna
2019-04-05 13:00 I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSO Marta Truszkowska
Sędziowie ławnicy: Zofia Boruta, Hanna Jamka
I C 40/18 VIII Gomulickiego 5 Czynna