Przejdź do treści

Jesteś tutaj

Zamówienia publiczne

Tytuł Data publikacji
ZP/4/2019 Dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw Sądowych ReCourt oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury zakupionej w 2011 r. 14-10-2019 13:09
Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, terenu posesji oraz odśnieżania i utrzymania terenów zielonych Sądu Rejonowego w Przasnyszu 02-09-2019 13:51
ZP/2/2019 Roboty remontowo - budowlane w/na Budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Świerkowa 7 14-06-2019 15:11
ZP/1/2019 Usługi sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, terenu posesji oraz odśnieżania i utrzymania terenów zielonych Sądu Rejonowego w Przasnyszu 14-06-2019 15:04
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. 27-02-2019 12:00
Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Przasnyszu 14-02-2019 13:00
ZP/3/2018 Roboty remontowo — budowlane w/na Obiekcie Sądu Okręgowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, ul. Gomulickiego 5 i w/na Budynku Sądu Rejonowego w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Świerkowa 7 27-08-2018 12:52
ZP/2/2018 „Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości dla Sądu Okręgowego w Ostrołęce w Obiekcie przy ul. Gomulickiego 5 i/lub w Budynku przy ul. Kościuszki 28” 30-04-2018 13:19
ZP/1/2018 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla Sądu Okręgowego w Ostrołęce 24-04-2018 13:25
Plan postępowań pow. 30 000 euro na 2018 r. 12-01-2018 09:33

Strony